หงส์ เค เท อ ริ่ ง ซอย คู้บอน 44 แขวงบางชัน เขต คลอง สาม ว่า กรุงเทพมหานคร